DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Gallery


Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

Phân  tích  phẩm  


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Go down

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Bài gửi by mm on 30/8/2011, 22:16

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Mẫu tham khảo, đề nghị xem và chỉnh sửa)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011-2012

Họ và tên: thuộc tổ:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Năm tuyển dụng:
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Ngày tháng năm vào Đảng (nếu có):
Nhiệm vụ được giao:
- Dạy lớp (hay môn lớp):
- Chủ nhiệm lớp:
- Công tác Đảng,Đòan …:
- Công tác khác:

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁ NHÂN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC:
- Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống;
- Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ;
- Nhiệm vụ học tập, chủ nhiệm, các nhiệm vụ khác được giao…;
C- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:
I- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống:
1- Học tập, rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống:
2- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
II- Công tác chuyên môn:
1- Kế hoạch chung:
1.1- Các loại hồ sơ chuyên môn:
- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, với chất lượng tốt.
- Tích cực sưu tầm, tích luỹ tài liệu làm hồ sơ riêng.
1.2- Những yêu cầu và biện pháp thực hiện nề nếp chuyên môn:
- Thực hiện chương trình ( nêu yêu cầu)
- Soạn giảng (Yêu cầu giáo án, số bài giảng điện tử …)
- Kỷ luật lao động (nề nếp, trang phục, tác phong …)
- Thao giảng, dự giờ (thời gian, số lượng … )
1.3- Kế hoạch kiểm tra, trả bài, lên điểm: (ra đề, coi KT, chấm trả bài, rút kinh nghiệm, giải quyết thắc mắc- khiếu nại của học sinh):
- Đổi mới phương pháp, nội dung kiểm tra đánh giá để đánh giá sát và đúng đối với năng lực của từng học sinh, chống quay cóp, sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra.
- Kiểm tra theo đúng quy định, thiết lập ma trận đề kiểm tra và căn cứ vào đó để ra đề kiểm tra:
+ Kiểm tra 1 tiết theo đúng phân phối chương trình. Kết hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm với kiểm tra tự luận trong một bài.
+ Kiểm tra 15 phút như sau: Số lần kiểm tra theo quy định chung của Phòng GD&ĐT, đề bài theo thống nhất của tổ chuyên môn về nội dung và thời gian tiến hành.
- Mỗi lần kiểm tra đều giữ lại một bài điểm cao, một bài điểm thấp, nộp về Ban giám hiệu để lưu vào hồ sơ chuyên môn.

1.4- Kế hoạch làm đồ dùng dạy học:
- Tên đồ dùng:
- Thời gian thực hiện và hòan thành:
- Dự trù kinh phí, vật liệu …
1.5- Hoạt động Ngoại khóa:
- Nội dung:
- Thời gian:
1.6- Viết SKKN, Đề tài khoa học
- Nội dung ( tên đề tài)
- Thời gian:
1.7- Dạy học tự chọn ( Chủ đề, thời gian …)
1.8- Hoạt động nâng cao chất lượng bộ môn (Ứng dụng CNTT, thể nghiệm chuyên đề …)
- Nội dung:
- Biện pháp:
- Chỉ tiêu bộ môn:

LỚP CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM CHẤT LƯỢNG KÌ I CHẤT LƯỢNG KÌ II CHẤT LƯỢNG CẢ NĂM
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu
….
….
….
- Tỷ lệ học sinh TB trở lên:
- Số học sinh giỏi:
1.9- Kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng …

Khối, lớp Tên thiết bị Thời điểm sử dụng Ghi chú1.10- Kế hoạch dự giờ, thao giảng:
- Tích cực dự giờ, thăm lớp để học hỏi đồng nghiệp đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình; dự giờ, thao giảng đủ chi tiêu quy định của trường, của tổ chuyên môn.
- Sau mỗi tiết dự đều có đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể.
1.11- Tự học, tự bồi dưỡng:
- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nhất là đối với những bài khó.
- Giành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. Từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, phù hợp với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức.

1.12- Công tác phụ đạo học sinh yếu:
- Chỉ tiêu:
- Biện pháp:
1.13- Thực hiện các cuộc vận động, phong trào:
Công tác thực hiện cuộc vận động Hai không với bốn nội dung và cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của Bộ GD & ĐT; phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
2. kế hoạch cụ thể hàng tháng

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2011
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 1 Từ ngày tháng 8 đến tháng 8 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 08)
3 ( / 08 )
4 ( / 08 )
5 ( / 08 )
6 ( / 08 )
7 ( / 08 )
Tuần: 2 Từ ngày tháng 8 đến tháng 8 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 08)
3 ( / 08 )
4 ( / 08 )
5 ( / 08 )
6 ( / 08 )
7 ( / 08 )

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2011
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 3 Từ ngày tháng 8 đến tháng 9 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 08)
3 ( / 08)
4 ( / 08)
5 ( / 09)
6 ( / 09) Nghỉ lễ Quốc Khánh: 2/9
7 ( / 09)
Tuần: 4 Từ ngày tháng 9 đến tháng 9 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 09)
3 ( / 09)
4 ( / 09)
5 ( / 09)
6 ( / 09)
7 ( / 09)
Tuần: 5 Từ ngày tháng 9 đến tháng 9 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 09)
3 ( / 09)
4 ( / 09)
5 ( / 09)
6 ( / 09)
7 ( / 09)
Tuần: 6 Từ ngày tháng 9 đến tháng 9 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 09)
3 ( / 09)
4 ( / 09)
5 ( / 09)
6 ( / 09)
7 ( / 09)
Tuần: 7 Từ ngày tháng 9 đến tháng 10 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 09)
3 ( / 09)
4 ( / 09)
5 ( / 09)
6 ( / 09)
7 ( / 10)

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2011
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 8 Từ ngày tháng 10 đến tháng 10 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 10)
3 ( / 10)
4 ( / 10)
5 ( / 10)
6 ( / 10)
7 ( / 10)
Tuần: 9 Từ ngày tháng 10 đến tháng 10 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 10)
3 ( / 10)
4 ( / 10)
5 ( / 10)
6 ( / 10)
7 ( / 10)
Tuần: 10 Từ ngày tháng 10 đến tháng 10 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 10)
3 ( / 10)
4 ( / 10)
5 ( / 10)
6 ( / 10)
7 ( / 10)
Tuần: 11 Từ ngày tháng 10 đến tháng 10 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 10)
3 ( / 10)
4 ( / 10)
5 ( / 10)
6 ( / 10)
7 ( / 10)

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2011
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 12 Từ ngày tháng 10 đến tháng 11 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 10)
3 ( / 11)
4 ( / 11)
5 ( / 11)
6 ( / 11)
7 ( / 11)
Tuần: 13 Từ ngày tháng 11 đến tháng 11 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 11)
3 ( / 11)
4 ( / 11)
5 ( / 11)
6 ( / 11)
7 ( / 11)
Tuần: 14 Từ ngày tháng 11 đến tháng 11 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 11)
3 ( / 11)
4 ( / 11)
5 ( / 11)
6 ( / 11)
7 ( / 11)
Tuần: 15 Từ ngày tháng 11 đến tháng 11 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 11)
3 ( / 11)
4 ( / 11)
5 ( / 11)
6 ( / 11)
7 ( / 11)


KẾ HOẠCH THÁNG 12/2011
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 16 Từ ngày tháng 11 đến tháng 12 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 11)
3 ( / 11)
4 ( / 11)
5 ( / 12)
6 ( / 12)
7 ( / 12)
Tuần: 17 Từ ngày tháng 12 đến tháng 12 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 12)
3 ( / 12)
4 ( / 12)
5 ( / 12)
6 ( / 12)
7 ( / 12)
Tuần: 18 Từ ngày tháng 12 đến tháng 12 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 12)
3 ( / 12)
4 ( / 12)
5 ( / 12)
6 ( / 12)
7 ( / 12)
Tuần: 19 Từ ngày tháng 12 đến tháng 12 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 12)
3 ( / 12)
4 ( / 12)
5 ( / 12)
6 ( / 12)
7 ( / 12)
Tuần: Ôn tập, kiểm tra Từ ngày tháng 12 đến tháng 12 năm 2011

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 12)
3 ( / 12)
4 ( / 12)
5 ( / 12)
6 ( / 12)
7 ( / 12)

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 20 Từ ngày tháng 1 đến tháng 1năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 01) Nghỉ Tết Dương lịch Nghỉ Tết Dương lịch
3 ( / 01)
4 ( / 01)
5 ( / 01)
6 ( / 01)
7 ( / 01)
Tuần: 21 Từ ngày tháng 1 đến tháng 1năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 01) Nghỉ Tết Dương lịch Nghỉ Tết Dương lịch
3 ( / 01)
4 ( / 01)
5 ( / 01)
6 ( / 01)
7 ( / 01)


KẾ HOẠCH THÁNG 2/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 22 Từ ngày tháng 1 đến tháng 2 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 01)
3 ( / 01)
4 ( / 02)
5 ( / 02)
6 ( / 02)
7 ( / 02)
Tuần: 23 Từ ngày tháng 2 đến tháng 2 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 02)
3 ( / 02)
4 ( / 02)
5 ( / 02)
6 ( / 02)
7 ( / 02)
Tuần: 24 Từ ngày tháng 2 đến tháng 2 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 02)
3 ( / 02)
4 ( / 02)
5 ( / 02)
6 ( / 02)
7 ( / 02)
Tuần: 25 Từ ngày tháng 2 đến tháng 2 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 02)
3 ( / 02)
4 ( / 02)
5 ( / 02)
6 ( / 02)
7 ( / 02)

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 26 Từ ngày tháng 3 đến tháng 3 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 02)
3 ( / 02)
4 ( / 02)
5 ( / 03)
6 ( / 03)
7 ( / 03)
Tuần: 27 Từ ngày tháng 3 đến tháng 3 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 03)
3 ( / 03)
4 ( / 03)
5 ( / 03)
6 ( / 03)
7 ( / 03)
Tuần: 28 Từ ngày tháng 3 đến tháng 3 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 03)
3 ( / 03)
4 ( / 03)
5 ( / 03)
6 ( / 03)
7 ( / 03)
Tuần: 29 Từ ngày tháng 3 đến tháng 3 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 03)
3 ( / 03)
4 ( / 03)
5 ( / 03)
6 ( / 03)
7 ( / 03)
Tuần: 30 Từ ngày tháng 3 đến tháng 3 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 03)
3 ( / 03)
4 ( / 03)
5 ( / 03)
6 ( / 03)
7 ( / 03) Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 31 Từ ngày tháng 4 đến tháng 4 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 04) Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
3 ( / 04)
4 ( / 04)
5 ( / 04)
6 ( / 04)
7 ( / 04)
Tuần: 32 Từ ngày tháng 4 đến tháng 4 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 04)
3 ( / 04)
4 ( / 04)
5 ( / 04)
6 ( / 04)
7 ( / 04)
Tuần: 33 Từ ngày tháng 4 đến tháng 4 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 04)
3 ( / 04)
4 ( / 04)
5 ( / 04)
6 ( / 04)
7 ( / 04)
Tuần: 34 Từ ngày tháng 4 đến tháng 4 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 04)
3 ( / 04)
4 ( / 04)
5 ( / 04)
6 ( / 04)
7 ( / 04)

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
Tuần: 35 Từ ngày tháng 4 đến tháng 5 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 04) Nghỉ lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 Nghỉ lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4
3 ( / 05) Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 1/5 Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 1/5
4 ( / 05)
5 ( / 05)
6 ( / 05)
7 ( / 05)
Tuần: 36 Từ ngày tháng 5 đến tháng 5 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 05)
3 ( / 05)
4 ( / 05)
5 ( / 05)
6 ( / 05)
7 ( / 05)
Tuần: 37 Từ ngày tháng 5 đến tháng 5 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 05)
3 ( / 05)
4 ( / 05)
5 ( / 05)
6 ( / 05)
7 ( / 05)
Tuần: Ôn tập, kiểm tra Từ ngày tháng 5 đến tháng 5 năm 2012

Ngày
Thứ

Hoạt động buổi sáng
Hoạt động buổi chiều
2 ( / 05)
3 ( / 05)
4 ( / 05)
5 ( / 05)
6 ( / 05)
7 ( / 05)

KẾ HOẠCH THÁNG 6/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể

KẾ HOẠCH THÁNG 7/2012
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể
KẾ HOẠCH THÁNG 8/2012 (1/2 tháng 8/2012)
Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác chủ nhiệm, công tác khác:

Kế hoạch cụ thể


III- Công tác khác: ( Chủ nhiệm, hoạt động Công đòan, hoạt động Đòan TN … )
- Đặc điểm tình hình: ( Thuận lợi, khó khăn)
- Phương hướng , kế hoạch, biện pháp thực hiện.
- Chỉ tiêu phấn đấu.

D- CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC:
1. Hồ sơ chuyên môn đạt loại gì?
2. Các giờ thao giảng đạt loại gì?
3. Công tác kiêm nhiệm: Hoàn thành mức độ nào
4. Đăng kí chuyên đề đổi mới PPDH
- Chuyên đề:
5. Đăng kí sáng kiến kinh nghiệm:
- Tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; đạt loại gì
6. Đăng ký làm đồ dùng dạy học:
- Tên đồ dùng; đạt loại gì
7. Đăng ký nâng cao chất lượng giáo dục
- Chuyên đề:
8. Đăng ký danh hiệu thi đua:
- LĐTT hoặc CSTĐ cấp nào
E. ĐỀ XUẤT YÊU CẦU VỚI TỔ CHUYÊN MÔN, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG:

Duyệt của tổ trưởng ………, ngày …. tháng …. Năm 2012
Người viết


avatar
mm
GIÁO SƯ
GIÁO SƯ

Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 9443
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 52

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết