DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Gallery


Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

tích  phẩm  Phân  


Cách làm thiệp

Go down

Cách làm thiệp

Bài gửi by HHH on 8/10/2010, 22:16


HHH
Thành Viên Tích cực
Thành Viên Tích cực

Tổng số bài gửi : 17
Điểm : 6439
Reputation : 2
Birthday : 28/01/1998
Join date : 11/07/2010
Age : 20

Về Đầu Trang Go down

Re: Cách làm thiệp

Bài gửi by 20-11 on 20/12/2010, 21:04

hay quá mình đang cần

20-11
Thành Viên Tích cực
Thành Viên Tích cực

Tổng số bài gửi : 5
Điểm : 5733
Reputation : 2
Birthday : 14/09/1995
Join date : 21/11/2010
Age : 23

Về Đầu Trang Go down

Re: Cách làm thiệp

Bài gửi by mm on 20/12/2010, 22:13

ừ mình cũng đang cần, vì thiệp tự mình làm cũng là một miền vui
avatar
mm
GIÁO SƯ
GIÁO SƯ

Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 9331
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 52

Về Đầu Trang Go down

Re: Cách làm thiệp

Bài gửi by BuiXuanTung on 26/12/2010, 09:07

[TUT] Thiết kế hình nền đẹp Giáng sinh


Click this bar to view the full image.

Start working by creating a new file ( File>New ) of 1920×1200px/72 ppi with white background contents.
Bắt đầu làm việc bằng cách tạo một file mới (File> New) của 1920 × 1200px/72 PPI với nội dung nền trắng. Select now the Rectangle Tool (U) to represent the background of the wallpaper to be.
Bây giờ chọn công cụ Rectangle Tool (U) để đại diện cho nền của hình nền để được.

Click this bar to view the full image.

Go to Layer Style by clicking on the layer we work on the Layers' panel to add Gradient Overlay
Vào Layer Style bằng cách nhấp vào lớp của chúng tôi làm việc trên bảng điều khiển của Layer để thêm Gradient Overlay

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.

We've got the next background:
Chúng tôi đã có nền tiếp theo:

Click this bar to view the full image.

Make a copy of the last made layer and apply on the copy's layer different parameters for Layer Style > Gradient Overlay :
Tạo một bản sao của lớp cuối cùng thực hiện và áp dụng trên lớp của bản sao các thông số khác nhau cho Layer Style> Gradient Overlay:

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.

Also set the Fill for this layer to 0% .
Cũng đặt Điền cho layer này là 0%.

Click this bar to view the full image.

Using the Ellipse Tool (U) , try to draw a kind of snow hillock on the picture.
Sử dụng Công cụ Ellipse (U), cố gắng rút ra một loại hillock tuyết vào ảnh.

Click this bar to view the full image.

Go to Layer Style to add Inner Glow
Vào Layer Style để thêm Inner Glow

Click this bar to view the full image.

Also set to Gradient Overlay
Cũng thiết lập để Gradient Overlay

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Using the Pen Tool (P) try to represent now a wavy road.
Sử dụng Công cụ Pen (P) cố gắng để đại diện cho bây giờ là một đường lượn sóng.

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Next select the Layer Style .
Tiếp theo chọn Layer Style. Make a double click on the left mouse's button on this layer on the Layers' panel and set the Inner Shadow as shown:
Hãy nhấp đúp chuột vào một nút chuột trái trên lớp này trên bảng điều khiển của Layer và đặt Shadow Nội như:

Click this bar to view the full image.

Add Inner Glow
Thêm Inner Glow

Click this bar to view the full image.

Also set the Gradient Overlay
Lớp phủ cũng đặt Gradient

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Next we'll start representing a fir-tree using the Pen Tool (P) .
Tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu đại diện cho một cây-cây sử dụng Công cụ Pen (P). Start with the primary layer.
Bắt đầu với lớp tiểu học.

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Go to Layer Style and set the Inner Shadow as shown:
Vào Layer Style và thiết lập Shadow Nội như:

Click this bar to view the full image.

Add the Gradient Overlay
Thêm Overlay Gradient

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


ạo một bản sao của lớp được thực hiện cuối, thiết Điền đến 0% và vào Layer Style để loại bỏ các Shadow Nội nhưng thêm Outer Glow như thể hiện:

Click this bar to view the full image.

Set the Gradient Overlay
Đặt Overlay Gradient

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.

Add Stroke
Thêm Stroke

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Next we'll represent the branches' inclination, using the same Pen Tool (P) .
Tiếp theo, chúng tôi sẽ đại diện cho độ nghiêng của các ngành, bằng cách sử dụng cùng một Công cụ Pen (P). Place this layer under the previous made one on the Layers' panel .
Nơi này lớp dưới thực hiện trước một ngày bảng của Layer.

Click this bar to view the full image.

Set Fill to 0% and go to Layer Style > Drop Shadow
Set Điền đến 0% và vào Layer Style> Drop Shadow

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Using the same tools, try to make the inclination of the branches on the other side.
Sử dụng các công cụ tương tự, hãy cố gắng làm cho độ nghiêng của các chi nhánh ở phía bên kia.

Click this bar to view the full image.

Set Fill to 0% , add Layer Style > Drop Shadow
Set Điền đến 0%, thêm Layer Style> Drop Shadow

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Next we shall insert on the top of the tree a small star, using the Custom Shape Tool (U) and the color #FFC62C
Tiếp theo, chúng tôi sẽ chèn vào phía trên cùng của cây một ngôi sao nhỏ, sử dụng Custom Shape Tool (U) và màu sắc # FFC62C

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Using the Convert Point Tool , select the anchor points of the star.
Sử dụng Convert Point Tool, chọn các điểm neo của ngôi sao. Then apply the Free Transform (T) click on Maintain Aspect Ratio and drag the anchor points to the central part of the star to change the shape form.
Sau đó, áp dụng các Chuyển đổi miễn phí (T) click vào Duy trì Aspect Ratio và k** các điểm neo vào phần trung tâm của ngôi sao để thay đổi hình dạng.

Click this bar to view the full image.

Add Layer Style > Outer Glow :
Thêm Layer Style> Outer Glow:

Click this bar to view the full image.

Set the Stroke :
Đặt Stroke:

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Now we'll represent a highlight on the star.
Bây giờ chúng tôi sẽ đại diện cho một ngôi sao nổi bật trên. In this case we have to make a copy of the star's layer.
Trong trường hợp này chúng ta phải tạo một bản sao của lớp của ngôi sao. Press Alt button and using the Ellipse Tool (U) , we can draw a small ellipse which will cut out the unnecessary highlight's elements.
Nút nhấn Alt và sử dụng Công cụ Ellipse (U), chúng tôi có thể vẽ một hình elip nhỏ mà sẽ cắt ra thành phần không cần thiết của sự nổi bật. The ellipse will be turned around with the Free Transform option.
Các hình elip sẽ được quay lại với tùy chọn Chuyển đổi miễn phí.

Click this bar to view the full image.

Set Fill to 0% for this layer and go to Layer Style .
Set Điền đến 0% cho lớp này và vào Layer Style. Make a double click on the left mouse's button on this layer on the Layers' panel and set the Gradient Overlay as shown:
Hãy nhấp đúp chuột vào một nút chuột trái trên lớp này trên bảng điều khiển của Layer và đặt Overlay Gradient như thể hiện:

Click this bar to view the full image.

Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Press Alt button and click between the highlight's layers and the layer containing the star itself (on the Layers' panel ).
Nhấn Alt và bấm vào nút giữa các lớp của nổi bật và lớp có chứa các ngôi sao chính nó (trên bảng điều khiển của Layer).


Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Next we'll represent the shining rays coming out of the star.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ đại diện cho các tia sáng tới ra sao. Choose the Pen Tool (P) and set the Foreground color to white for this operation.
Chọn Công cụ Pen (P) và thiết lập màu Foreground để trắng cho hoạt động này. This layer needs to be situated lower than the layers containing the Christmas tree.
Lớp này cần phải được nằm thấp hơn các lớp có chứa các cây Giáng sinh.

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Add Layer Style > Outer Glow
Thêm Layer Style> Outer Glow

Click this bar to view the full image.

Bài Viết Được Copy Từ http://wow-nt.vn


Hãy Thanks cho bài viết bạn cảm thấy có ý nghĩa

và bổ ích đối với bạn


Xanh Lá
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Xanh Lá
Tìm bài gởi bởi Xanh Lá

15-11-2009, 02:43 PM #2 (permalink)
Xanh Lá
Yêu không mà nhìn !?Thông tin:» Gia nhập: Aug 2009
» Nơi cư ngụ: High Land
» Bài gởi: 3,060
Thanks: 549
Được cảm ơn 961 lần trong 489 bài viếtSet the Inner Glow
Đặt Glow Nội

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Now we'll decorate the tree with the Christmas globs.
Bây giờ chúng tôi sẽ trang trí cây với globs Giáng sinh. Use the Ellipse Tool (U) to represent a small ellipse of the color #0375E0
Sử dụng Công cụ Ellipse (U) để đại diện cho một hình elip nhỏ màu # 0375E0

Click this bar to view the full image.


Go to Layer Style > Drop Shadow
Vào Layer Style> Drop Shadow

Click this bar to view the full image.


Set the Inner Shadow
Đặt Shadow Nội

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Next represent a highlight on the glob's surface, using the same Ellipse Tool (U) .
Tiếp đại diện cho một nổi bật trên bề mặt của glob, sử dụng cùng một Ellipse Tool (U).

Click this bar to view the full image.


Set Fill to 0% for this layer and go to Layer Style >Gradient Overlay
Set Điền đến 0% cho lớp này và vào Layer Style> Gradient Overlay

Click this bar to view the full image.


Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Next combine in a group all the layers containing the Christmas glob (press CTRL button to select the appropriate layers and then hold on the left mouse's button while dragging the selected layers on Create a new group icon on bottom part of the Layers panel ).
Tiếp theo kết hợp trong một nhóm tất cả các tầng chứa glob Giáng sinh (nhấn nút Ctrl để chọn lớp thích hợp và sau đó giữ nút chuột trái trong khi k** lớp chọn vào Tạo một biểu tượng nhóm mới vào phần dưới cùng của bảng Layer). Make eight copies of this group, changing the colors for the copies' layers (the basic color of the glob's layer).
Làm cho tám bản sao của nhóm này, việc thay đổi màu sắc cho các lớp của bản (các màu cơ bản của lớp của glob). Then select the Free Transform (T) option to place the copies exactly the same way from below:
Sau đó chọn Free Transform (T) tùy chọn để đặt các bản sao chính xác theo cùng một cách từ dưới đây:

Click this bar to view the full image.


Now we have to draw also the tree's trunk, applying in this case the Rectangle Tool (U) .
Bây giờ chúng tôi đã rút ra cũng thân cây của cây, áp dụng trong trường hợp này Công cụ Rectangle (U). Place the layer under the layers containing the Christmas tree's layers.
Đặt lớp dưới lớp có chứa các lớp của cây Giáng sinh.

Click this bar to view the full image.


Set Fill to 0% and go to Layer Style > Gradient Overlay
Set Điền đến 0% và vào Layer Style> Gradient Overlay

Click this bar to view the full image.


Gradient Editor settings:
Gradient Editor thiết lập:

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.


Create a new layer and choose here the Snowflake brush of white color from Assorted Brushes set.
Tạo một lớp mới và chọn ở đây bàn chải tuyết màu trắng từ Assorted Brushes đặt.


Set the brush settings as shown (choosing the Brushes panel (F5) on the right side of the Options bar ).
Thiết lập các cài đặt brush như được hiển thị (lựa chọn bảng Brushes (F5) ở bên phải của thanh Options).
Click this bar to view the full image.


Apply on the layer containing the snowflakes the next filter Filter>Blur>Gaussian blur
Áp dụng vào layer chứa bông tuyết bộ lọc kế tiếp Filter> Blur> Gaussian blur


Click this bar to view the full image.


On the next new layer ( Create new layer ) we'll apply again the Snowflake brush.
Trên lớp mới tiếp theo (Tạo lớp mới), chúng tôi sẽ áp dụng một lần nữa bàn chải tuyết.

Click this bar to view the full image.

Bài Viết Được Copy Từ http://wow-nt.vn

hochanh.net.vn
Cảm ơn đời
mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
BuiXuanTung
THẠC SĨ
THẠC SĨ

Tổng số bài gửi : 450
Điểm : 13670
Reputation : 0
Birthday : 01/01/1967
Join date : 20/04/2010
Age : 51
Đến từ : TP HCM VIET NAM

http://HOCHANH.FORUM-VIET.NET

Về Đầu Trang Go down

Re: Cách làm thiệp

Bài gửi by Minhhien123 on 23/1/2011, 21:57

minh cam on các bạn đă chỉ dẫn mình lam thiep Smile

Minhhien123
Thành Viên Tích cực
Thành Viên Tích cực

Tổng số bài gửi : 5
Điểm : 5615
Reputation : 2
Birthday : 18/05/1997
Join date : 23/01/2011
Age : 21

Về Đầu Trang Go down

Re: Cách làm thiệp

Bài gửi by ABC on 23/1/2011, 22:01

vậy hãy bắt tay vào làm đi, bạn sẽ thấy được sự kỳ diệu khi những ngưới thân bạn bè nhận được những tấm thiệp do chính tay bạn làm nên.
avatar
ABC
Admin

Tổng số bài gửi : 305
Điểm : 10877
Reputation : 0
Join date : 10/05/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cách làm thiệp

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết